Tietosuojaperiaate

Tietosuojaperiaate

Mylan Finland Oy (”yhtiö”) ylläpitää www.armolipid.fi verkkosivustoa (jäljempänä ”sivusto”). Yhtiö sitoutuu suojelemaan ja kunnioittamaan sinun oikeuksiasi liittyen sivuston käyttöön tämän tietosuojaperiaatteen mukaisesti. Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojaan liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse info33@mylan.com.

Tällä sivulla määritetään periaatteet siitä, mitä tietoja yhtiö kerää liittyen sinun sivuston käyttöösi. ArmoLIPID PLUS Terveysklubin tietojen keräämisestä ja käsittelystä on tässä dokumentissa oma kappaleensa. Pyydämme ystävällisesti, että luet nämä periaatteet huolella, jotta ymmärrät, mitä tietoja tämän sivuston käyttöön liittyen kerätään ja miten yhtiö näitä tietoja käyttää. Käyttämällä sivustoa hyväksyt nämä käytännesäännöt. Jos et hyväksy näitä käytännesääntöjä, pyydämme sinua poistumaan sivustolta.

Suomen henkilötietolain (myöhemmin myös ”laki”) mukaisena rekisterinpitäjänä toimii Mylan Finland Oy. Nämä käytännesäännöt pohjautuvat lain ja muun yksityisyyden suojaa koskevien säännösten noudattamiseen. Henkilötiedolla tarkoitetaan näissä käytännesäännöissä mitä tahansa luonnollista henkilöä koskevaa tietoja tai merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssa yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi.

 

Mitä tietoja sinusta kerätään tällä sivustolla ja mihin tarkoitukseen?

Tämän sivuston käyttöön liittyen sinusta ei kerätä, säilytetä eikä käsitellä mitään henkilötietoja. Käsittelemme ainoastaan yleisesti ja anonyymissä muodossa, lähinnä tilastotarkoituksiin tietoa liittyen sivuston tietoliikenteeseen ja muuhun yleiseen kommunikointidataan. Tällainen tieto käsitellään, kerätään ja säilytetään anonyymissä muodossa ja siten, ettei sinun henkilöllisyytesi voi millään tavoin tästä tiedosta paljastua. Tämän lisäksi Mylan-konsernin eri yhtiöt voivat sivuston käyttöön liittyen käyttää Google Analytics analytiikkaohjelmaa anonyymissä ja ei-identifioitavassa muodossa voidakseen anonyymin tiedon pohjalta kehittää sivuston toimintoja. Yhtiö voi myös kerätä tietokoneeseen, IP-osoitteeseen, käyttöjärjestelmään tai selaintyyppiin liittyviä tietoja, mutta kaikki nämä tiedot kerätään ja käsitellään anonyymissä muodossa siten, ettei sinun henkilöllisyyttäsi voida näistä millään tavoin päätellä. Tällainen tilastokäyttöön tarkoitettu tieto liittyy lähinnä käyttäjiemme selainten toimintoihin ja malleihin eikä niihin liittyen paljastu henkilötietoa käyttäjistä. Mikäli jotain osaa tällaisesta tiedosta kuitenkin pidettäisiin henkilötietona, tällaista tietoa käytetään vain soveltuvan henkilötietolainsäädännön mukaisesti ja ainoastaan sivustomme hallinnointiin eikä sitä luovuteta mihinkään muihin tarkoituksiin kuin mitä tällä sivustolla on mainittu. Evästeiden käyttöön liittyen pyydämme tutustumaan näiden käytännesääntöjen mukaiseen, erilliseen dokumenttiin evästekäytännöstä.

 

ArmoLIPID PLUS Terveysklubi

ArmoLIPID PLUS Terveysklubi (myöhemmin ”Terveysklubi”) on vapaaehtoinen, erikseen aktivoitava palvelu, johon rekisteröitymällä annat aktiivisen suostumuksesi uutiskirjeen tilaukselle. Terveysklubin jäsenenä saat sähköpostiisi mm. hyödyllistä terveystietoa, sydänystävällisiä ruokareseptejä ja ammattilaisten vinkkejä terveellisiin elämäntapoihin. Jäsenyys on maksuton. 

Terveysklubiin liittymiseen tarvitaan etunimi, sukunimi ja toimiva sähköpostiosoite. Nämä tiedot tallennetaan henkilötietoina Mylan-konsernin Suomen asiakasrekisteriin. Henkilötietoja käsitellään Suomen henkilötietolain edellyttämällä tavalla yksityisyyden suojaa kunnioittaen. Terveysklubin tietoja käytetään ArmoLIPID PLUS -valmisteeseen ja kolesterolin hallintaan liittyvään viestintään markkinointi- ja tiedotustarkoituksessa sekä palautekanavana. Terveysklubin henkilötiedot säilytetään toistaiseksi. Terveysklubin tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolelle. Voit milloin tahansa pyytää nähtäväksesi omat tietosi ja pyytää tekemään niihin korjauksia tai poistamaan ne lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info33@mylan.com. Liittymällä Terveysklubiin hyväksyt nämä erityisehdot.

 

Luovutukset

Yhtiö on oikeutettu luovuttamaan näiden käytännesääntöjen mukaisia tietoja kolmansille osapuolille sekä konsernin sisäisesti niihin tarkoituksiin kuin tässä käytännesäännössä mainitaan, mutta vain anonyymissä, ei-identifioitavassa muodossa siten, ettei kenenkään käyttäjän henkilöllisyys voi olla tiedon perusteella pääteltävissä. Vaikka nyt ei ole kyse henkilötietojen käsittelystä eikä keräämisestä, haluamme kuitenkin saattaa tietoonne, että sivustolta olevaa anonyymiä tietoa siirretään kansainvälisesti seuraaville US Safe Harbour-yhtiöille: Mylan INC ja LiquidWeb, joka toimii hosting-yrityksenä. Terveysklubin henkilötietoja (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite) ei luovuteta konsernin ulkopuolelle.


Tiedon suojaaminen ja tietoturva

Teemme parhaamme, että sivustoihin liittyvä tieto suojataan parhaalla mahdollisella tavalla. Yhtiö käyttää ja suorittaa sivuston kautta saatavan tiedon suojaamisen suhteen teknisesti tarkoituksenmukaisia suojatoimia sekä muita toimenpiteitä ehkäistäkseen luvattoman tai laittoman sivuston tietojen käytön, samoin kuin pyrkii suojautumaan laittomalta tiedon tuhoamiselta, muokkaamiselta ja muulta vastaavalta, sekä muutoinkin tekee parhaansa tietojen turvaamisen suhteen. Kuitenkaan emme voi taata, että kaikki tiedonsiirto näiden käytännesääntöjen alaisuudessa olisi täysin suojattua ja turvallista. Näin ollen sivuston käyttäminen tapahtuu ja on täysin ja yksin sinun vastuullasi.


Muutokset käytännesääntöihin

Yhtiö voi muuttaa näitä käytännesääntöjä toimittamalla uudistetut käytännesäännöt tälle sivustolle.

 

Tarkastusoikeus

Suomen henkilötietolain nojalla sinulla on oikeus tarkistaa, ettei sinun henkilötietojasi ole kerätty tai säilytetä tämän sivuston käyttöön liittyen. Terveysklubiin liittyneistä rekisteriin voidaan tallentaa etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite, katso tarkemmin kappale ArmoLIPID PLUS Terveysklubi. Voit esittää tietojesi tarkastuspyynnön yhtiömme yhteyshenkilölle sähköpostitse: info33@mylan.com. Rekisterinpitäjä saa periä tästä tarkastuksesta kohtuullisen korvauksen vain, jos siitä kun asianomainen on edellisen kerran tehnyt tarkastuspyynnön, on kulunut vähemmän kuin vuosi. Tällainen tarkastusmaksu ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta jos sitä päätetään periä, on maksu enintään 6,35 euroa. Mikäli sinun henkilötietojasi olisi kerätty ilman suostumustasi, sinulla on oikeus viipymättä poistaa tieto tai pyytää korjaamaan väärä tieto (Terveysklubi).

 

Yhteystieto

Mikäli teillä on kysyttävää tähän sivustoon liittyen, ottakaa yhteyttä info33@mylan.com. Sieltä kysely ohjataan sille osastolle, joka voi asiassa parhaiten auttaa.

 

Viimeisin päivitys: 11.10.2017